Apie projektą


Projektas „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės" skirtas mažinti diskriminaciją, ugdyti toleranciją, skatinti lygybę ir įvairovę pagal šešis pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu, kurį sudaro 7 organizacijos: Lietuvos neįgaliųjų forumas, Lietuvos gėjų lyga, Moterų informacijos centras, Tautinių bendrijų namai, Naujų religijų tyrimų ir informacijos centras, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" Vilniaus m. bendrija ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Projekto vykdomas pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013). Jo trukmė - 1 metai, numatant užbaigti iki 2012 m. gruodžio mėn.

Projekto veiklas galima suskirstyti į tris grupes. Pirmoji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji - spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji - rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.