Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba


Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) - savarankiška, LR Seimui atskaitinga institucija. Jos tikslas - kovoti su diskriminacija, siekti visiems lygių galimybių Lietuvoje.

LGKT tiria gyventojų skundus dėl priekabiavimo ir diskriminacijos dėl lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų darbe, švietimo įstaigose, teikiant paslaugas ar įsigyjant prekes. Tarnyba prižiūri, kaip laikomasi LR Lygių galimybių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų, kovoja su diskriminacija jose aptartais pagrindais ir nurodytose srityse. Ji taip pat vykdo tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus siekti lygių galimybių, mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį.

LGKT didelį dėmesį skiria visuomenės informuotumui didinti: vykdo įvairias socialines kampanijas, konsultuoja gyventojus lygių galimybių klausimais telefonu, el. paštu ir kitais būdais. Taip pat teikia išvadas dėl lygių galimybių įgyvendinimo ir prioritetų nustatymo valdžios ir valdymo institucijoms.

Jau daugelį metų Tarnyba bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios gina žmogaus teises, kovoja su diskriminacija. Pasitelkusi partnerius ji sėkmingai vykdo veiklas įvairiuose šalies regionuose, įtraukia į jas vietos specialistus. Partnerystė su skirtingas diskriminuojamas grupes atstovaujančiomis organizacijomis leidžia išplėsti veiklos spektrą, siekti lygybės didesniu mastu. 

 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Tel. (8-5) 261 27 87
Faks. (8-5) 261 27 25
El. p. mvlgk@lrs.lt
www.lygybe.lt  


Į viršų

Kiti partneriai

Partneriai