Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras


Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) - viešoji įstaiga, kurios tikslas - tyrinėti naujojo religingumo apraiškas Lietuvoje, teikti objektyvią ir moksliškai pagrįstą informaciją apie religiją ir naujuosius religinius judėjimus.

Siekdamas šio tikslo NRTIC kartu su užsienio partneriais organizuoja konferencijas ir seminarus mokytojams, valstybės institucijų bei savivaldos darbuotojams, inicijuoja naujųjų religinių judėjimų tyrimus. Nuo 2007-ųjų bendradarbiauja su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, aktyviai dalyvavo renginiuose Lygių galimybių visiems metams paminėti, atliko tyrimą apie diskriminaciją dėl religijos ir įsitikinimų Lietuvoje.

NRTIC nemokamai konsultuoja asmenis, kurių šeimos nariai susiję su naujaisiais religiniais judėjimais ir susiduria su įvairiomis problemomis, prireikus - padeda jas išspręsti.

NRTIC 2001-aisiais įkūrė psichologijos, teisės, religijotyros, religijos sociologijos ir filosofijos, Bažnyčios istorijos bei teologijos srityse dirbantys specialistai. Svarbiausius sprendimus priima steigėjų susirinkimas, kasdienę veiklą vykdo centro valdyba bei administracijos direktorius.

 

 

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras
Traidenio 10-1, LT-08119 Vilnius
Tel. (8-6) 861 31 83
El. p. info@religija.lt
www.religija.lt


Į viršų

Kiti partneriai

Partneriai