Vilniaus Bočiai


Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" Vilniaus miesto bendrija - savanoriška, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, kuri vienija apie 1500 Vilniaus miesto pensininkų ir ikipensinio amžiaus gyventojų nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, religijos ir lyties.

1995-aisiais veiklą pradėjusi bendrija šiuo metu turi 16 skyrių atskirose seniūnijose ir 3 tematinės veiklos kolektyvus - folkloro ansamblį „Rasoda", klubus „Ainiai" ir „Gyvenimas yra gražus". Bendrijoje iš viso veikia 13 meno saviveiklos kolektyvų. Jų veikloje dalyvauja virš 300 meno entuziastų, kurie per metus surengia apie 140 įvairių koncertų. Vienas aktyviausių bendrijos kolektyvų - folkloro ansamblis „Rasoda", dalyvaujantis festivalyje „Skamba, skamba kankliai" ir daugelyje kitų renginių.

Vilniaus bendrija siekia organizuoti kultūringą, įdomią pagyvenusių žmonių veiklą. Ji rūpinasi turiningu laisvalaikiu - rengia koncertus, konferencijas, susitikimus, valstybės švenčių ir istorinių datų minėjimus. Taip pat organizuoja pažintines ir poilsines keliones po Lietuvą ir užsienį - Turkiją, Kroatiją, Italiją, Šveicariją, Švediją, Norvegiją, Austriją. Kasmet į tokias keliones išvyksta apie 800-900 Vilniaus miesto bendrijos narių.

Bendrija daug dėmesio skiria pagyvenusių žmonių tobulėjimui - organizuoja įvairius mokymus, skirtus išmokti užsienio kalbų, įgyti socialinių bei ekonominių žinių, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir kt.


LPS „Bočiai" įkurta 1991-aisiais. 2012 m. pradžioje ji vienijo 54 bendrijas, 18 skyrių, 9 klubus ir 43 meno kolektyvus su daugiau kaip 45 tūkst. narių. Daugelis bendrijų yra itin aktyvios ir per metus iš viso suorganizuoja apie 1800 renginių.

Nuo 2004-ųjų LPS „Bočiai" priklauso Europos pagyvenusių žmonių platformai (AGE) ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. 2006-aisias Sąjunga pradėjo leisti laikraštį „Lietuvos bočiai", skirtą informuoti Lietuvos vyresnio amžiaus žmones apie jų gyvenimo aktualijas.

 

 

LPS „Bočiai" Vilniaus miesto bendrija
Kaštonų g. 3, LT-01107 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 273 21 52
Mob. tel. (8-6) 747 30 99
El. p. vilniausbociai@zebra.lt
www.vilniausbociai.lt


Į viršų

Kiti partneriai

Partneriai