Mokymai su romų vaikais dirbantiems pedagogams


2012.08.27
Pradžia: 09.00 val.
Vieta: Vilnius
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizuoja mokymus su romų vaikais dirbantiems pradinių klasių mokytojams ir socialiniams pedagogams. Mokymų tikslas - pagerinti pedagogų įgūdžius bei kompetencijas ugdant romų vaikus.

Mokymų metu kompetentingi ekspertai skaitys pranešimus, vyks diskusijos, interaktyvūs praktiniai užsiėmimai ir filmo peržiūra. Mokymų dalyviai sužinos apie pagrindines darbo su romų vaikais problemas ir iššūkius, šių vaikų poreikius, pagalbos mokytojui ir mokiniui organizavimą, visuomenėje egzistuojančius stereotipus ir jų reikšmę darbui.
Planuojama, kad mokymuose dalyvaus pedagogai iš visos Lietuvos. Tai bus puiki galimybė pasidalinti patirtimi, sužinoti, kaip sekasi kolegoms, perimti jų gerąją praktiką. Dalyviai taip pat galės pasidalinti informacija, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl romų vaikų lankomumo, pažangumo, drausmės, aptarti bendradarbiavimo galimybes, pasikonsultuoti su ekspertais.

Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „C.A.F.E.: keisk požiūrį - siek lygybės", finansuojamą pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS. Viena iš šio projekto krypčių - plėtoti romų vaikų švietimą, mokyklos lankomumą, gerinti socialinius įgūdžius bei kelti mokytojų, dirbančių su romų vaikais, kompetencijas.

Dėl papildomos informacijos apie mokymus prašome kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą tel. (8-5) 261 2787 arba el. p. mvlgk@lrs.lt .


Į viršų