Europos Komisija


Projektą „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės" finansuoja Europos Komisija pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013).

Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020" nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo.

Septynerius metus trunkanti programa skirta visiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie gali
padėti rengti tinkamus ir veiksmingus užimtumo ir socialinės srities teisės aktus ir politiką 27 ES valstybėse narėse, ELPA ir EEE šalyse, ES šalyse kandidatėse ir narystės ES siekiančiose šalyse.

Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress

Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atspindi Europos Komisijos poziciją ar nuomonę.

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

Kiti partneriai

Partneriai