Plėtoja romų vaikų švietimą


Žemas išsilavinimo lygis yra viena svarbiausių romų bendruomenės problemų. Įgyvendinant projektą „C.A.F.E" siekiama plėtoti romų vaikų švietimą, užtikrinti mokyklos lankomumą, ugdyti socialinius įgūdžius, taip pat kelti su jais dirbančių mokytojų kompetenciją. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyva Romų visuomenės centre įsteigti du pedagogo asistento etatai. Pedagogo asistentai padės organizuoti ugdymo procesą, rūpinsis romų vaikų lankomumu, bendraus su jų šeimomis ir teiks joms informaciją.
 
Taip pat organizuojami mokymai su romų vaikais dirbantiems pradinių klasių mokytojams ir socialiniams pedagogams, romų bendruomenės aktyviems nariais ir nevyriausybinėms organizacijoms.