Atlieka tyrimus


Lietuvoje trūksta patikimų, aukštos kokybės tyrimų, kurias būtų galima remtis plėtojant lygybės politiką, todėl keletą jų numatyta atlikti  projekto metu. Vienas tyrimų skirtas išsiaiškinti vidurinių mokyklų pastatų ir aplinkos prieinamumą neįgaliesiems, jo rezultatai bus itin naudingi rengiant pasiūlymus dėl visiems prieinamos aplinkos užtikrinimo. Įgyvendinant projektą taip pat bus atlikti tyrimai, kurie leis išsiaiškinti viešosios nuomonės kaitą ir galimas diskriminacijos priežastis, objektyviai įvertinti religinių mažumų situaciją šalyje. 

Projekto metu bus parengtas NVO gerosios praktikos vadovas. Jame pateikta informacija prisidės gerinant NVO kompetenciją siekiant visiems lygių galimybių.