• Pradžia
  • Renginiai
  • Konferencija "Lygios galimybės Lietuvoje: naujos viltys ir iššūkiai"

Konferencija "Lygios galimybės Lietuvoje: naujos viltys ir iššūkiai"


2012.11.27
Pradžia: 10.00 val.
Vieta: Vilnius

Š. m. lapkričio 27 d. viešbutyje "Holiday Inn" Vilnuje vyks baigiamoji projekto „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės" konferencija "Lygios galimybės Lietuvoje: naujos viltys ir iššūkiai".

Ar naujas politinis sezonas suaktyvins šalies pilietinę visuomenę lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimo srityje? Kokios bendradarbiavimo galimybės ir iššūkiai laukia valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų plėtojant pagrindines teises ir nediskriminavimo politiką Lietuvoje ir ES?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su  NVO partneriais iš Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo kviečia diskusijai apie lygybės ir įvairovės skatinimą pagal šešis pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos.

Konferencijos metu bus pristatyta Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo misija bei vykdomo projekto „C.A.F.E."  pagrindiniai rezultatai pagal tris darbo grupes. Pirmoji skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji - spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji - rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.

 


Į viršų