Biblioteka


Tyrimo „Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje. Aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams“ ataskaita Gruodžio 10d., 2012 Sociologinis tyrimas „Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje. Aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams“ parodė, kad iš 113 vertintų Vilniaus miesto įstaigų - prekybos centrų, viešbučių, kavinių, mokyklų ir kt. - vos 54 proc. pastatų ir įvažiavimų į juos pritaikyti neįgaliesiems pagal visus techninius reikalavimus. Į maždaug 14 proc. pastatų neįgalieji gali patekti tik su asistento pagalba, o į 32 proc. dėl laiptų ar netinkamo nuolydžio - iš viso negali patekti. Tyrimas atliktas vykdant Europos Komisijos užimtumo ir socialinio solidarumo PROGRESS programos finansuojamą projektą „C.A.F.E.: keisk požiūrį – siek lygybės“.
Leidinys „Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“ Gruodžio 04d., 2012 Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) parengė ir išleido leidinį „Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje". Jį rengiant pirmą kartą Lietuvoje surinkti ir susisteminti gerieji lygybės ir įvairovės integravimo pavyzdžiai NVO sektoriuje. Leidinyje pristatomi NLĮF narių - Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" Vilniaus m. bendrijos, Lietuvos gėjų lygos, Lietuvos neįgaliųjų forumo, Tautinių bendrijų namų, Moterų informacijos centro - sėkmingai įgyvendinti projektai ar gerosios praktikos.
„Eurobarometro“ apklausos „Diskriminacija Europos Sąjungoje 2012“ rezultatai Gruodžio 04d., 2012 Lietuvoje labiausiai paplitusi diskriminacija senjorų virš 55 m. (59 proc.), neįgaliųjų (45 proc.) ir netradicinės seksualinės orientacijos asmenų (42 proc.) atžvilgiu, rodo naujausia Europos Komisijos paskelbta „Eurobarometro" apklausa.
Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje Gruodžio 04d., 2012 Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų instituto socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje (2011 m.) skirtas pristatyti, aptarti ir įvertinti neįgaliųjų, vyresniojo amžiaus asmenų, jaunimo, moterų, tautinių mažumų, netradicinės orientacijos ir netradicinių religinių grupių atstovų situaciją skirtingose socialinio, ekonominio ir politinio gyvenimo sferose.