Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje


Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų instituto Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje (2011 m.) skirtas pristatyti, aptarti ir įvertinti neįgaliųjų, vyresniojo amžiaus asmenų, jaunimo, moterų, tautinių mažumų, netradicinės orientacijos ir netradicinių religinių grupių atstovų situaciją skirtingose socialinio, ekonominio ir politinio gyvenimo sferose. Aptariant specifines minėtų grupių problemas diskriminacijos atžvilgiu, trumpai pristatomos kiekvienai iš jų būdingos bendrosios teisių gynimo ir kovos su diskriminacija teisinės bei institucinės aplinkos charakteristikos.

Leidinį galite skaityti ČIA.


Į viršų