Susitiksime su Šiaulių nevyriausybinėmis organizacijomis


2013.11.08
Pradžia: 15.00 val.
Vieta: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje, Aušros alėja 62, Šiauliai.

Diskusija „Įvairovė tarp mūsų“

 

Kviečiame draugiškoje neformalioje aplinkoje aptarti įvairovę darbe, mūsų artimoje aplinkoje, toleranciją bei diskriminacijos prevenciją, dalinsimės užsienio šalių pavyzdžiais, kaip sprendžiamos įvairioms socialinėms grupėms iškylančios problemos, kaip įvairovės supratimas gali padėti nevyriausybinėms organizacijoms.

15:00 – 15:45 Pranešimas „A ne A“. Su humanitarinių mokslų daktare Margarita Jankauskaite diskutuosime apie diskriminacijos kilmę ir priežastis. Kokia situacija pas Jus? 15:45 – 16:00 Interaktyvi kavos pertrauka. Kaip įvairovę supranta Šiaulių NVO 16:00 – 16:30 Pranešimas „Įstatymai. Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai”. Lektorius Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas Valdas Dambrava 16:30 – 16:40 Diskusija: Diskriminacija aplink mus. 16:40 – 17:00 Pranešimas „Atvirumo įvairovei link: kaip praktiškai Jūsų Savivaldybėje esančioms NVO įgyvendinti lygias galimybes“ Lektorius Tomas Vytautas Raskevičius, Eduardas Platovas

Į viršų